Nagroda GIP

17.11 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie jak co roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Haliny Krahelskiej. W tym roku docenionym za swoja działalność przez Głównego Inspektora Pracy został Prezydent ZZM Leszek Miętek.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.