Sektor PT ZZM

W dniach 7-8 listopada br. w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Członek Zarządu d.s Operacyjnych – Marek Olkiewicz, Z-ca Dyrektora Biura Kierowania Przewozami- Marian Płachetka, Z-ca Dyrektora Biura Kierowania Przewozami – Krzysztof Uberman oraz Menadżer w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego- Adam Tucki. Program był poświęcony głównie omówieniu aktów wykonawczych (m.in. zmiany odcinków obsługi trakcyjnej, decyzje o zastosowaniu powrotu do miejsca zamieszkania i dodatku  dojazdowego) i interpretacji zapisów Protokołu dodatkowego nr 15 do ZUZP w PKP CARGO S.A.

Z zaproszonymi na spotkanie gośćmi odbyła się również dyskusja na temat problemów eksploatacyjnych i przewozowych oraz organizacji szkoleń maszynistów stażystów.