XIX Kongres ALE

W hiszpańskiej miejscowości Alcada de Hernanes, rozpoczął się XIX Kongres ALE (Autonomiczny Europejski Związek Zawodowy Maszynistów). Funkcję wiceprezydenta pełni obecnie Leszek Miętek. Skład Prezydium ALE wybranego dziś na kolejną kadencję kształtuje się następująco:

Prezydent ALE  Juan Jesús García Fraile Sekretarz Generalny General SEMAF SPAIN, Spanish Train Drivers´ Union SEMAF

Wiceprezydent ALE Leszek Miętek  Prezydent ZZM,  Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych W Polsce

Wiceprezydent ALE Pietro Serbassi Prezydent  (FAST Ferrovie) Italia, Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti (FAST Ferrovie)

Gratulujemy wyboru.

Prezydium ZZM w pełnym składzie oraz Joanna Uniejewska – pełniąca rolę tłumaczki.