Odpowiedź ZPK w/s ulg przejazdowych na 2022 r.

Pismo informujące o przedłużeniu terminu składania wniosków o nabywanie ulgowych usług transportowych na 2022 rok będące odpowiedzią na apel związków zawodowych skierowany do Prezesa ZPK .

wersja w pdf:

odp ZPK ulgi 2022