Maszynista uniewinniony

Sprawiedliwości stała się zadość. 23 maja 2022 roku, Sąd Okręgowy w Rybniku wydał wyrok w całości uniewinniający maszynistę Dariusza T. W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego w drugiej instancji, Sąd w całości przyznał rację argumentom podniesionym w apelacji przez mecenasa Pawła Kaczmarzyka, ze współpracującej ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce Kancelarii Lex Secure. Co więcej, na uwagę zasługują dwa fakty –pierwszy: obecny na rozprawie zastępca prokuratora przychylił się do stanowiska obrony i także wniósł o uniewinnienie oraz drugi: Sąd w mowie końcowej przeprosił Dariusza T. za fakt, że był on narażony na prowadzone przeciwko niemu bezpodstawne postępowanie karne.

Do wypadku doszło 6 grudnia 2018 r. w Nędzy na Śląsku, między Rybnikiem a Raciborzem, o godzinie 4:45. Pociąg uderzył siedzącą na torach 84-letnią kobietę. Sąd uznał maszynistę prowadzącego pociąg winnym spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym i skazał go na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok.