Posiedzenie Komisji Infrastruktury

27 kwietnia 2022 r.  w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Przeprowadzone zostało z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość z czego część zaproszonych skorzystała. Zdalnie oprócz Prezesa PKP S.A. połączyli się przedstawiciele ARP i Zarządu PKP CARGO S.A.

Tematem spotkania z udziałem przedstawicieli strony społecznej – w tym Prezydenta ZZM Leszka Miętka było zapoznanie Komisji z  informacjami na temat sytuacji rynkowo-finansowej spółek kolejowych w kontekście narastających zadań oraz żądań płacowych ze szczególnym uwzględnieniem PKP Cargo i Polregio S.A.

iTV Sejm – transmisje – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej