Rada Krajowa ZZM

W dniach 7-8 kwietnia w Ośrodku Zew Morza w Jastrzębiej Górze odbyło się  dwudniowe,  wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej ZZM.

Program dnia pierwszego to obejmował głównie kwestie organizacyjne, omówienie sytuacji w poszczególnych Sektorach ZZM, ze szczególnym uwzględnieniem sporów zbiorowych w Polregio i Cargo S.A. oraz przygotowania do zbliżającego się Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM.

W drugim dniu oprócz roboczych obrad, przedstawiciele ZZM mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z pracodawcami, przedstawicielami współpracujących organizacji, urzędów i ministerstw.