Drugi dzień okupacji siedziby PKP CARGO S.A.

W siedzibie spółki w Warszawie pojawili się związkowcy z ZZM z wizytą wspierającą okupujących budynek PKP CARGO S.A.
Członkowie MKPS nie opuszczają budynku od godzin popołudniowych 12.04.2022 r.