Rada Krajowa ZZM

W dniach 7-8 kwietnia w Ośrodku Zew Morza w Jastrzębiej Górze odbyło się  dwudniowe,  wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej ZZM.

Program dnia pierwszego to obejmował głównie kwestie organizacyjne, omówienie sytuacji w poszczególnych Sektorach ZZM, ze szczególnym uwzględnieniem sporów zbiorowych w Polregio i Cargo S.A. oraz przygotowania do zbliżającego się Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM.

W drugim dniu oprócz roboczych obrad, przedstawiciele ZZM mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z pracodawcami, przedstawicielami współpracujących organizacji, urzędów i ministerstw.

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

W formie wideokonferencji odbyło się dziś posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM. Jednym z omawianych tematów były zbliżające się wybory na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Intercity S.A. Kandydatem na tą funkcję naszego związku jest Krzysztof Ciećka – posiadający pełne poparcie Sektora. W najbliższym terminie podamy dokładne terminy, w których można będzie oddać na niego głos.