Posiedzenie RK ZZM

Nadal panująca w kraju fala pandemii Covid-19 nie pozwoliła ponownie na bezpośrednie spotkanie. Trzeciego lutego w formule wideokonferencji, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Krajowej ZZM.

Rok 2021 zebrał smutne żniwo – pośród nas brakuje znanych i szanowanych kolegów Józefa Ogorzałego – Członka Rady Krajowej i Przewodniczącego ZZM w PR Kraków i Jarosława Sromały – Członka Rady Krajowej, Przewodniczącego NZZM w PR Bydgoszcz, Przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej PR. To ich pamięć uczcili minutą ciszy członkowie RK.

Obrady rozpoczęło omówienie stanu realizacji kalendarium wyborczego ZZM. Jednogłośnie przyjęto propozycję zorganizowania Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM w ośrodku „Zacisze” w Spale.

Omówienie prac Sektorów ZZM zdominowały sytuacja w PKP Cargo S.A. i zbliżające się wybory na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej oraz temat nadchodzących wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w POLREGIO S.A. oraz rozmów płacowych w spółkach.  Brakiem konsensusu zakończyły się spotkania z przedstawicielami obu pracodawców dotyczące postulatów płacowych wysuniętych przez stronę społeczną. Członkowie RK zapoznali się także z sytuacją bieżącą w pozostałych spółkach.

Omówienie spraw organizacyjnych, kalendarza flagowych imprez oraz sprawozdanie z działania Prezydium ZZM, OPZZ zakończyło posiedzenie.