Z głębokim żalem przyjęliśmy informacje o śmierci naszej koleżanki, byłej asystentki Rady Krajowej ZZM
Małgorzaty Kołodyńskiej
Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.
Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się dnia 20.12.2021 o godzinie 12.00 w kościele Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście.
Pożegnanie odbędzie się o godz.10.30.
Różaniec w intencji odbędzie się dnia 19.12.2021 od godziny 13 do 15.