Zmiany w dodatku alokacyjnym

Od 1 listopada weszła w życie Decyzja nr 53 dotycząca zmiany Decyzji nr 43 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 20 października 2017 r. w sprawie dodatku alokacyjnego dla pracowników Zakładów PKP CARGO S.A.
 
Informacje szczegółowe dotyczące ww. zmiany dostępne na serwerze bądź u przewodniczących organizacji ZZM.