Budowanie siły związków zawodowych przez partnerstwo międzypokoleniowe

Silne związki zawodowe to związki tworzone w partnerstwie międzypokoleniowym. Jak budować tę siłę, jak łączyć starszych i młodszych – dyskutowali uczestnicy szkolenia, które odbyło się w warszawskiej siedzibie OPZZ. Swoją wiedzą na ten temat dzielili się starsi i młodsi związkowcy, którzy wzięli udział w międzynarodowym projekcie „Budowanie siły związków zawodowych przez partnerstwo międzypokoleniowe” . ZZM reprezentowali Prezydent Leszek Miętek i Przewodniczący Sektora Przewozów Towarowych Tomasz Pietrek.