Nie ma na to zgody!

ZZM wyraził sprzeciw dla wdrażanych w PKP Cargo zasad zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów

Mowa o wydanych przez Biuro Kierowania Przewozami PKP Cargo „Zasadach postępowania maszynisty obsługującego lokomotywę podczas uproszczonej próby hamulca przy innym pociągu”. Interwencja w tej sprawie została wystosowane 10 maja do członka zarządu ds. operacyjnych Witolda Bawora, a także do wiadomości m.in. prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. ZZM zwraca w piśmie uwagę, że cyt. „wskazane zasady nie mają odzwierciedlenia w obowiązujących w spółce PKP Cargo instrukcjach i przepisach” oraz dokładnie wymienia budzące największe kontrowersje zapisy. Wątpliwości wzbudza tryb wprowadzania znaczących zmian do systemu kolejowego – bez konsultacji z zainteresowanymi stronami. Co jest wymogiem m.in. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 ws. wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Zdaniem ZZM zmiana dotyczy nie tylko jednego podmiotu kolejowego, ale ma również wpływ na inny, a zatem powinna być przeprowadzona przez interdyscyplinarny „zespół” oceniający „międzyzakładowy”. W związku z powyższym ZZM oczekuje włączenia organizacji do konsultacji wprowadzanych zmian do systemu kolejowego, a także zawieszenia wydanych przez dyrektora Biura Kierowania Przewozami – do czasu przeprowadzenia wyceny i oceny ryzyka przez PKP Cargo.