Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2021

W szczególnym dniu – bo w 9 rocznicę katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, odbyła się zdalnie – ze względów bezpieczeństwa na pandemię – konferencja TOR i UTK dotycząca kwestii bezpieczeństwa na kolei.

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego to coroczna konferencja poświęcona szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu na kolei w Polsce, współorganizowana przez Urząd Transportu Kolejowego we współpracy z Tor-Audytor. W tym roku  – Europejskim Roku Kolei – podczas Forum poruszone zostały  zagadnienia takie jak stan bezpieczeństwa kolejowego w 2020 i plany na 2021 rok, polska kolej w dobie pandemii COVID-19, IV pakiet kolejowy i jego następstwa czy specyfikacja pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem kolejowym.

Do ostatniego z zagadnień – w panelu „Szkolenie i ocena kwalifikacji pracowników związanych z bezpieczeństwem kolejowym w dobie pandemii”, zaproszony został Prezydent ZZM Leszek Miętek. Omówiono sytuację pracowników i stosowane zabezpieczenia oraz rozważano jak postrzegane obecnie są zawody związane z eksploatacją kolei.