Zdalna świąteczna

Tegoroczne uroczyste „opłatkowe” posiedzenie Rady Krajowej ZZM odbyło się w formie wideokonferencji.

Zaproszeni goście – m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz szefowie kolejowych spółek z Krzysztofem Mamińskim na czele przekazali 18 grudnia członkom Rady świąteczno-noworoczne życzenia. Tym razem ze zrozumiałych względów niestety nie osobiście, lecz za pomocą łącza internetowego.