Rada Krajowa ZZM

26 czerwca odbyło się posiedzenie internetowe Rady Krajowe ZZM. To kolejne spotkanie online – kwestie bezpieczeństwa pozostają jednym z głównych priorytetów związku. Praca związkowa jednak nie może ustać – zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich pracowników okresie.

Po części sprawozdawczej czyli przyjęciu porządku obrad i protokołu poprzedniego spotkania, zapoznaniu się z protokołem Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZM oraz omówieniu sytuacji w poszczególnych Sektorach ZZM członkowie RK zadecydowali o zorganizowaniu zaległego Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM 7 lipca br. w Warszawie przy zachowaniu szczególnych warunków sanitarnych. Zjazd, który powinien się zgodnie ze Statutem w kwietniu został decyzją RK odsunięty w czasie ze względu na pandemię, która jednak nie wydaje się wygasać. W związku z tym KZD zadecydować musi o wprowadzeniu zmian w sposobie działania  ZZM aby umożliwić pracę w sytuacjach wyjątkowych. Nad przebiegiem głosowania Uchwał ZZM  czuwał przewodniczący KKR – Marek Woźniak.

Również ze względu na przeciągającą się sytuację wyjątkową RK podjęła decyzję o odwołaniu tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego w formie, w której celebrowaliśmy ten wyjątkowy dla naszego zawodu dzień – jak w latach ubiegłych.

Prezydent Leszek Miętek omówił również działania w ramach Rady Dialogu Społecznego i zespołów roboczych oraz dotyczących współpracy w OPZZ.