Dobre wieści

Okres obowiązywania rozwiązań dotyczących obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego w PKP Intercity został skrócony o miesiąc. Tym samym od 1 lipca br. wszyscy pracownicy spółki (i zleceniobiorcy) powrócą na swój dotychczasowy wymiar czasu pracy lub zostaną odwołani z przestoju ekonomicznego. Podpisane w tej sprawie z końcem kwietnia porozumienie zarządu ze związkami zawodowymi obejmowało okres trzymiesięczny – od 1 maja do 31 lipca 2020 r. Spółka PKP Intercity w związku z łagodzeniem obostrzeń, skutkującym systematycznym wzrostem liczby pasażerów, a co za tym idzie zwiększeniem ilości pracy eksploatacyjnej, postanowiła w porozumieniu ze związkami zawodowymi ten okres skrócić. – Jeszcze raz pragniemy wyrazić słowa uznania i podziękowania za Państwa postawę i wykazaną odpowiedzialność za losy spółki, czego wyrazem było uzgodnienie warunków trudnego, ale niezbędnego w tamtym momencie porozumienia. Dziś jesteśmy już w innym miejscu. Mam nadzieję że będzie tylko lepiej, ale podkreślić trzeba, że jest tak m.in. dzięki naszym wspólnym, partnerskim działaniom – mówi Ewa Boguszewska, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi PKP Intercity.