Kwietniowy numer Głosu Maszynisty już dostępny

Wyjątkowe, bo elektroniczne wydanie miesięcznika ZZM jest  rozwiązaniem na zmniejszenie ryzyka zakażenia COVID19. To pierwsze wydanie w tej formie i decyzją władz związku będzie kontynuowane w tej formie, póki sytuacja nie pozwoli na wznowienie druku magazynu. Zapraszamy do kolportażu pdf  w macierzystych organizacjach związkowych i wśród członków związku.

Plik pobrać można zarówno z serwera ZZM jak i zakładki na naszej stronie internetowej.