Głos Maszynisty

W najbliższych dniach do Waszych organizacji będzie docierało marcowe wydanie Głosu Maszynisty. Mając na uwadze zagrożenie epidemią,  bardzo proszę po odebraniu przesyłki Głosu Maszynisty i rozpakowaniu zdezynfekować ręce a przesyłkę  zabezpieczyć w biurach związkowych do następnego dnia.  Ta jednodniowa kwarantanna zapewni bezpieczeństwo czytelnikom Głosu.

Decyzją Rady Głównej ZZM od kwietnia 2020 roku Glos Maszynisty będzie wydawany tylko w wersji elektronicznej.