ZZM o poprawie sytuacji dot. bezpieczeństwa na kolei

W związku z dużą ilością zdarzeń na przejazdach kolejowych ZZM wystosował pismo do Ministra Infrastruktury oraz Prezesa UTK apelujące o natychmiastowe podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.