I Forum kultury bezpieczeństwa

W debacie dotyczącej możliwych działań zmniejszających ryzyko popełnienia błędu przez maszynistę udział wziął Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.