Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

Spotkanie według programu rozpoczęło się od omówienia sytuacji w poszczególnych spółkach samorządowych.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście w osobach członka Zarządu PR Jarosława Klasy oraz  dyr. Oddziału Wielkopolskiego PR Waldemara Bachmatiuka.

Przedstawiciele pracodawcy przedstawili aktualną sytuację w Spółce – głównie w temacie  taboru i eksploatacji oraz działania Zarządu w poszczególnych województwach w celu podpisywania umów długoletnich. Podczas spotkania z gośćmi padło wiele pytań dotyczących podziału kwot w ramach porozumienia z dnia 05.04.2019r. W tym temacie głos zabrał dyr. Bachmatiuk,  który stwierdził że podwyżka ma być skierowana głównie do tych grup zawodowych, w których jest największy problem z pozyskaniem pracowników czyli  utrzymanie i zespół drużyn trakcyjnych.

Ważnym elementem spotkania był temat stworzenia porozumienia pomiędzy ZZM z Zarządem w sprawie dodatkowej gratyfikacji dla maszynistów za odbycie szkolenia na symulatorze oraz za nadzór nad maszynistami stażystami. Warunki porozumienia zostały przekazane Zarządowi PR.

Ostatnim tematem było omówienie protokołu dodatkowego do ZUZP w PR dotyczące Maszynisty Zakładowego.