W MI o Strategii dla transportu

25 lutego br. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Głównym tematem spotkania był Rządowy projekt Strategii na rzecz transportu do 2030 roku.

Leszek Miętek  wskazał, że pomimo dużych nakładów na infrastrukturę kolejową  i tabor, Strategia zakłada 10-krotnie mniejszy wzrost przewozów w stosunku do transportu drogowego.

Prezydent wskazał również na zagrożenia wynikające z przedłużającej się procedury legislacyjnej Ustawy o czasie pracy maszynisty, a także zmian do Rozporządzenia o świadectwie maszynisty, które miało dopuścić wydawanie świadectwa maszynisty dla pracujących na stanowisku maszynisty osób sprzed 29.10.2019r.

Krytyce poddał brak Rozporządzenia ws. prowadzenia ruchu pociągów i sygnalizacji, szczególnie w zakresie informowania maszynisty o zmianie toru wjazdowego przez dyżurnego ruchu. Prezydent ZZM wskazał, że zaniechania w tym obszarze mogą doprowadzić do wypadków, których można by uniknąć.