Platforma Internetowa Komunikacji i Wymiany Wiedzy ZZM

Podczas „opłatkowego” posiedzenia Rada Krajowa upoważniła Prezydium ZZM do zawarcia umowy z firmą Polkomtel ws. uruchomienia jej dla członków ZZM oraz zobowiązała wszystkie struktury do rozpropagowania nowego medium informacyjnego związku. W celu uzyskania informacji prosimy skontaktować się z organizacją związkową w macierzystym zakładzie pracy.