Posiedzenie SPP

W dniu 09.10.2018, odbyło się posiedzenie Sektora PP, poszerzone o obecność przewodniczących Kół . W spotkaniu uczestniczył Prezydent ZZM Leszek Mietek i Wiceprezydent Krzysztof Ciećka.  Na wstępie Prezydent podziękował za udział w manifestacji zorganizowanej przez OPZZ w dniu 22.09.2018r.  oraz zaangażowanie ze strony maszynistów. Po omówieniu sytuacji oraz bieżących problemów w obrębie Sektora do spotkania dołączyli zaproszeni goście w osobach Pani Dyr. Zarządzania Zasobami Ludzkich Ewy Boguszewskiej oraz  Dyrektora Taboru i Realizacji Przewozów Pana Marka Kapusty. Pani Dyrektor przedstawiła i omówiła akcje realizacji wynegocjowanych przez strony podwyżek w spółce , oraz odniosła się do dalszych prac nad planami wprowadzenia nowego systemu wynagradzania, jednocześnie oczekując dalszych propozycji od zainteresowanych tematem partnerów. Przekazała informacje dot. zakupu nowych terminali dla drużyn konduktorskich, który  jest na etapie przetargowym. Ze strony związkowców padły liczne przykłady niedociągnięć w stanie technicznym taboru, skierowane do Dyrektora Kapusty.  Odnotowawszy wszelkie przykłady, odnosząc się m.in. do tematu czystości, zapewnił że wszystkie nieprawidłowości, które będą zgłaszać maszyniści zostaną wnikliwie analizowane i niezwłocznie naprawiane.