VIII Kongres MOSZ – organizacji członkowskiej ALE

W dniach 18-19 września 2018 r. w Budapeszcie odbył się VIII kongres MOSZ – – Węgierskiego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, organizacji członkowskiej Autonomicznych Europejskich Związków Zawodowych Maszynistów.

W strukturach węgierskiego związku nastąpiła zmiana. Dotychczasowego Prezydenta Laszlo Kiss zastąpił Barsi Balázst.

Na kongresie Zarząd ALE reprezentowany było przez Prezydenta Juana Jesusa Garcia Fraile oraz Wiceprezydenta ALE Leszka Miętka.

Prezydent ZZM Leszek Miętek wręcza ustępującemu szefowi MOSZ pamiątkowy obraz.

od lewej: Jesus Garcia Fraile, Laszlo Kiss, Leszek Miętek.