Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego

Dziś przypada Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego. Z tej okazji składamy życzenia bezpiecznej pracy, powrotów do szczęśliwych rodzin, zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim maszynistom. Życzymy aby z dumą myśleli o tradycji tego pięknego zawodu a ze spokojem i nadzieją oczekiwali jego przyszłości.
Niech nas łączy honor i więź zawodowa!
Rada Krajowa ZZM