Leszek Miętek ponownie przewodniczącym Branży Transport OPZZ

Członkowie Branży Transport OPZZ wybrali szefa swoich przedstawicieli we władzach związku oraz delegatów na zbliżający się Kongres OPZZ.

W posiedzeniu 13 kwietnia uczestniczyli członkowie kierownictwa OPZZ: przewodniczący Jan Guz i wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski. Na przewodniczącego Rady Branży Transport na kolejną kadencję wybrany został Leszek Miętek. Z ramienia Branży w Prezydium OPZZ zasiądą Leszek Miętek i Bolesław Zasada, a w Radzie OPZZ – Jacek Droździel, Jarosław Grządziel, Aleksander Motyka, Zofia Ostrowska, Janusz Stefańczyk. Członkiem Komisji Rewizyjnej OPZZ z ramienia Branży Transport został Piotr Dubrownik.

Przewodniczący Branży Leszek Miętek w trakcie dyskusji nad strategią na nową IX kadencję wskazał na trzy kierunki: wzmożoną aktywność związków zawodowych w środowiskach pracowniczych, otwarcie się na młodych ludzi, wzmacniania zbiorowych układów pracy, odchodzenie od instytucjonalizacji organizacji i otwarcie się na grupy pokrzywdzonych.

W skład Branży Transport OPZZ wchodzą związki zawodowe pracowników kolejnictwa, transportu samochodowego i miejskiego, lotnictwa i portów lotniczych, marynarzy i portowców.