Spór zbiorowy w PR

5 lutego w siedzibie Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie odbyło się potkanie w ramach dialogu społecznego w sprawie wypłaty premii kwartalnych w 2018 r. będących rekompensatą za brak wzrostu wynagrodzeń w Spółce od 2013 r.  Z uwagi na brak porozumienia spisano Protokół Rozbieżności, który zakończył dialog społeczny w tej sprawie prowadzony od 10 maja ubiegłego  roku. Tym samym związki zawodowe przekazały pracodawcy wystąpienie w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z żądaniem wypłaty premii kwartalnych, będących rekompensatą za brak wzrostu wynagrodzeń w Spółce od 2013 roku.

W świetle opublikowanych w mediach przez Spółkę rewelacji, dotyczących rekordowych wyników  finansowych  wyższych nawet, niż w 2016 roku Prezydent Leszek Miętek wystosował list gratulujący tak świetnego sukcesu z nadzieją, że stanie się on też udziałem pracowników Spółki.

Pismo do Prezesa PR