Projekt „Innovative trade union strategies in the railway sector”

26-27.01 w Warszawie odbyła konferencja zamykająca projekt „Innovative trade union strategies in the railway sector”. Przedmiotem spotkania jest wymiana informacji oraz dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami pracowników w kolejowych związkach zawodowych.