Podsumowanie roku 2016

Listopad

Wynegocjowane podwyżki

Porozumienie z zarządem PKP Cargo 16 listopada kończy spór zbiorowy na tle płacowym, wszczęty przez związki działające w spółce w połowie 2015 r. Na mocy porozumienia będącym w stanie zatrudnienia pracownikom z minimum rocznym stażem zostaje w grudniu wypłacona jednorazowa nagroda specjalna w kwocie 600 zł brutto (z okazji 15-lecia spółki).