Podsumowanie roku 2016

Grudzień

Wygrana bitwa

W Małopolsce udało się powstrzymać czarny scenariusz dla Przewozów Regionalnych.

Spółka Koleje Małopolskie miała plany wielkiej ekspansji, sęk jednak w tym, że postanowiła je realizować bez posiadania odpowiednich środków i sił. Brakowało m.in. wystarczającej liczby pracowników, ale w KMŁ liczono, że na początek pracowników „wypożyczy się”, a dalej to już jakoś będzie. Scenariusz przejęcia pracy w ramach województwa – za wszelką cenę, bez względu na koszty społeczne, bez oglądania się na podróżnych, bez posiadania zasobów – spotkał się z gwałtownym sprzeciwem ZZM. Prezydent Leszek Miętek zaapelował 2 grudnia do maszynistów Grupy PKP, spółek samorządowych i przewoźników prywatnych, by nie podejmowali pracy w KMŁ i nie uczestniczyli w brudnej gierce.

Twarde stanowisko w negocjacjach z zarządem UM Województwa Małopolskiego zaprezentował prezes Przewozów Regionalnych Krzysztof Mamiński, który m.in. zagrał va banque – nie godził się na wypożyczenie pracowników, lecz optował za przejęciem przewozów przez PR. Rozmowy zakończyły się tak naprawdę na dzień przed wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy. Porozumienie i umowy pomiędzy UMWM a przewoźnikami – Przewozami Regionalnymi (na 3 lata) i Kolejami Małopolskimi (na lat…10), marszałek Jacek Krupa podpisał w sobotę 10 grudnia. I tak m.in. Przewozy Regionalne przejęły od Kolei Małopolskich obsługę linii nr8 Kraków – Sędziszów/Miechów-Kraków (w całości – 30 pociągów). Marszałek przekazał też PR obsługę części połączeń na linii nr 91 (Kraków Gł. – Tarnów – Kraków Główny, razem 10 pociągów). Po przeprowadzeniu analizy i dokonaniu zmian w rozkładach jazdy pociągów, przekaże także spółce PR do obsługi linię nr 96/105 w relacjach Nowy Sącz – Piwniczna/Krynica, Krynica/Piwniczna – Nowy Sącz, nie później niż w pierwszej dekadzie stycznia2017 roku.– Wygraliśmy batalię – mówi prezydent Miętek – i udało nam się powstrzymać scenariusz, który miał miejsce na Śląsku. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku dojdzie do koncentracji segmentu przewozów regionalnych i nie będziemy musieli się więcej zmagać z tym problemem. Udało się to tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, którzy utrzymali jedność. Jestem wdzięczny maszynistom, że posłuchali mojego apelu – powiedział szef ZZM.

Listopad

Wynegocjowane premie

Negocjacje toczone w ramach dialogu społecznego w Przewozach Regionalnych przynoszą 17 listopada efekt w postaci zwiększenia gratyfikacji dla pracowników z tytułu Święta Kolejarza o 300 złotych ponad zapisane w ZUZP 200 zł oraz wypłaty jednorazowej premii w wysokości 400 zł. Temat systemowego wzrostu wynagrodzeń w spółce powróci po analizie wyników PR za I półrocze 2017 r., czyli w połowie sierpnia przyszłego roku.

Sierpień

W wyniku negocjacji ze związkami dla najmniej uposażonych pracowników SKM w Trójmieście weszły w życie dodatki w wysokości 50 zł do grupy.

Lipiec

Na mocy porozumienia płacowego, od 1 września zostają wprowadzone podwyżki wynagrodzeń dla pracowników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa w wysokości średnio 230 zł do grupy.

Na mocy porozumienia płacowego, od 1 lipca zostają wprowadzone podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządowej spółki Koleje Mazowieckie. Kwota podwyżki to średnio 210 zł do grupy.

Styczeń

W spółce SKM w Trójmieście z dniem 1 stycznia weszły w życie wynegocjowane przez związki zawodowe podwyżki uposażenia, średnio wynoszące 150 złotych na pracownika.