Rocznicowe posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

W Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenia Rady, zwołano w rocznicę jej ukonstytuowania się.

W Radzie Dialogu Społecznego zasiadają przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych a także przedstawiciele prezydenta, Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego. W skład Rady wchodzi między innymi Prezydent ZZM Leszek Miętek.

Pierwszym przewodniczącym Rady został szef Solidarności Piotr Duda. Teraz, po roku, przewodnictwo obejmie strona pracodawców. Reprezentować ją będzie Henryka Bochniarz – prezydent Konfederacji Lewiatan.

Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego, przewodniczący zmieniają się co roku – na przemian są to reprezentanci związków zawodowych, pracodawców i rządu.