Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych

W siedzibie PKP CARGO w Warszawie, na zaproszenie Prezesa spółki, który zapowiedział swoją obecność odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych. Spotkanie dotyczyło obecnej sytuacji, wątpliwości zgłaszanych przez związkowców. Odbyło się również losowanie (ponowne ze względu na wycofanie się jednej z drużyn) składu drużyn na tegoroczny turniej piłki nożnej. Wyniki do wglądu na serwerze ZZM.