W dniach 13 – 15 kwietnia 2016 odbyła się XIII Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego”, której uczestnikami byli producenci i użytkownicy szeroko pojętego taboru szynowego, a także podmioty stanowiące ich zaplecze naprawcze, projektowe i utrzymaniowe. Celem spotkania było wypracowanie najlepszych rozwiązań oraz promowania najwyższych standardów produkcji, utrzymania i modernizacji pojazdów szynowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce reprezentowany był przez wiceprezydenta Sławomira Centkowskiego, który przygotował i przedstawił prezentację o standaryzacji kabiny maszynisty w kontekście bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.