W siedzibie PKP Cargo S.A. w Warszawie, przedstawiciele związków zawodowych oraz zarząd podpisali porozumienie dotyczące spraw organizacyjnych spółki, będących jednym z puntów sporu zbiorowego pomiędzy stronami. Porozumienie jest kolejnym krokiem w kierunku rozwiązania problemów pozostawionych przez poprzedni zarząd PKP Cargo S.A.