Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych

W siedzibie ZZM na warszawskim Ursusie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych pod przewodnictwem Prezydenta ZZM Leszka Miętka z udziałem przedstawicieli pionu pracowniczego PKP Cargo.

Omawiano między innymi kwestie dodatku za szkolenie maszynisty – stażysty, obciążania maszynisty karami w przypadku braku zgłoszenia towarów wysokiego ryzyka, alokowania pracowników i odzieży ochronnej. Uwagi związkowców przekazane zostaną właściwym organom decyzyjnym.

Omówiono zbliżające się wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PKP Cargo oraz Zarządu w/w spółki.

Korzystając z okazji, Leszek Miętek złożył życzenia z okazji Dania Kobiet przybyłym na spotkanie paniom.