Posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

4 lipca w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

(…) Prezydium, po zapoznaniu się z projektem ustawy o działalności leczniczej wprowadzającym odpłatne świadczenia zdrowotne w publicznej służbie zdrowia, na wniosek wiceprzewodniczącej Wiesławy Taranowskiej przyjęło stanowisko w sprawie tego projektu apel o przyjazną refundacyjną politykę lekową dla pacjentów. (…)

Jan Guz oraz Norbert Kusiak omówili wyniki negocjacji prowadzonych w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie projektu założeń do budżetu państwa na rok 2018 oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym państwowej sferze budżetowej. Zrelacjonowali także rozmowy na temat projektów stanowisk strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie konieczności zmiany zasad zarządzania mieniem państwowym.

(…)  Prezydium przyjęło informacje o zmianach reprezentantów OPZZ dokonanych w składach Rad i Zespołów:
– do składu Rady Nadzorczej ZUS nowej kadencji rekomendowany został kol. Bogdan Grzybowski,
– do składu Rady Statystyki nowej kadencji rekomendowany został kol. Jan Guz,
– w doraźnym zespole problemowym RDS ds. zamówień publicznych kol. Zbigniewa Kaniewskiego zastąpił kol. Krzysztof Morawski,
– w zespole problemowym RDS ds. prawa pracy kol. Romualda Wojtkowiaka zastąpił kol. Paweł Śmigielski (ekspert – Mirosław Grzybek),
– w zespole problemowym ds. polityki gospodarczej i rynku pracy kol. Janusza Śniadeckiego zastąpił kol. Leszek Miętek (ekspert – Jerzy Wiertelak).


(…)

BP OPZZ

 

Rada Sektora Spółek Samorządowych na VIII Kadencje

W siedzibie ZZM w Warszawie przedstawicie Sektora Spółek Samorządowych wybrali skład Rady Sektora na VIII Kadencje. Przewodniczącym został Bogdan Jańczak a wiceprzewodniczącymi Krzysztof Apostel i Jarosław Sromała.  Oprócz wyborów tematami spotkania były omówienie sytuacji bieżącej w Spółkach oraz ustalenie strategii na najbliższy okres. Wybrany Przewodniczący Sektora dołączył do składy Rady Głównej ZZM tym samym zamykając jej pełen skład.

 

Rada Sektora Przewozów Pasażerskich VIII Kadencji

We wtorek, 26.06.17 r. na posiedzeniu w siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie, wybrano przedstawicieli Rady Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM.  Przewodniczącym ponownie został wybrany Zbigniew Błaszkowski (ZZM IC Gdynia) , wiceprzewodniczącymi zaś Tadeusz Mazurek (MZZM Poznań) i Marcin Hebda (ZZM IC Kraków).

Podpisanie porozumienia płacowego w PKP CARGO S.A.

Późnym popołudniem 26.06.17 Strony ZUZP PKP CARGO S.A. w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach dialogu społecznego zawarły porozumienie dotyczące podwyżek płac dla pracowników PKP CARGO S.A. Kończy to procedurę dialogu społecznego wszczętego w związku z żądaniem płacowym wysuniętym 23.03.2017 r. Szczegóły przedstawią zainteresowanym przewodniczący organizacji związkowych.