Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM

7 marca br, w warszawskiej siedzibie związku przy ul. Wojciechowskiego odbyło się stacjonarne posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM. Rada sektora omówiła sytuację w poszczególnych spółkach, realizację wdrażania podwyżek zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz plany działań na nadchodzący okres.  Posiedzeniu z udziałem członków Prezydium ZZM przewodniczył  Bogdan Jańczak.