ZZM apeluje o podwyżki w IC

Związki zawodowe, w tym Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, zwróciły się do Prezesa PKP Intercity S.A. Marka Chraniuka o wdrożenie zgodnie z zapisami w ZUZP od 1 sierpnia 2022 r. podwyżek dla Pracowników Spółki w wysokości 500 zł do wynagrodzenia zasadniczego plus pochodne przeciętnie na jednego zatrudnionego oraz proporcjonalną podwyżkę dla Pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania według układu.

Postulowana i oczekiwana przez Pracowników podwyżka ma według związków swoje uzasadnienie związane ze wzrostem inflacji bliskiej 16%, a tym samym znacznym wzrostem kosztów utrzymania rodzin.