Posiedzenia Sektora Przewozów Towarowych ZZM

W formie videokonferencji odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM. Zgodnie z programem  członkowie Sektora mieli okazję  spotkać się z przedstawicielami pracodawców PKP CARGO S.A. i PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.  i podjąć dyskusję w kwestiach  problemów operacyjnych i eksploatacyjnych.