Zakończenie sporu zbiorowego w PKP IC S.A.

Dobra wiadomość przed Świętami – w PKP Intercity S.A. zakończył się spór zbiorowy na tle płacowym.
Strony ustaliły, że od 1 stycznia 2022 roku spółka wdroży podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych wg. ZUZP w kwocie 400 zł miesięcznie; dla pracowników wyłączonych z ww. zasad – podwyżkę w wysokości 640 zł miesięcznie średnio na jednego zatrudnionego pracownika; spółka wprowadzi również premię motywacyjną dla pracowników zgodnie z wymogami umowy PSC.
Strony zatwierdziły i podpisały porozumienie w dniu 21 grudnia 2021r. Wszelkich informacji udzielą przewodniczący terenowych organizacji związkowych ZZM.