Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM

W formie wideokonferencji 30.09.2021 r. odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM .

Omówiono m.in. kwestię wprowadzenia protokołu dodatkowego nr 12 zał. 2 do ZUZP w PKP CARGO S.A. oraz sprawy bieżące w poszczególnych spółkach Sektora.