Negocjacje płacowe w PKP CARGO S.A.

Na mocy porozumienia podpisanego przez zarząd PKP Cargo a związkami zawodowymi działającymi w spółce 27 sierpnia br. pracownicy zatrudnieni w centrali i zakładach spółki otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości 500 zł wypłaconą do 10 października 2021, a kwota gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza wynikająca z ZUZP w wysokości 200 zł zwiększona o 800 zł zostanie wypłacona do 10 grudnia 2021.
W styczniu 2022 r. strony podejmą rozmowy dotyczące wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2022 r.