Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

Sektor Przewozów Samorządowych obradował zdalnie 13 stycznia z udziałem członków Prezydium ZZM i przewodniczących organizacji zakładowych działających w spółce Polregio.

Tematyka spotkania koncentrowała się na zagadnieniach związanych z podpisanym porozumieniem i uruchomieniem drugiej transzy podwyżek wynagrodzeń w Polregio. Z dniem 1 stycznia zostaje wdrożona druga transza podwyżki wynagrodzeń w spółce, zapisana w porozumieniu między związkami zawodowymi a zarządem spółki z 5 kwietnia 2019 roku.

Przewodniczący Sektora Bogdan Janiak poinformował także o umowach z samorządami i ich skutkach na pracę w nadchodzących latach.