Sektor Przewozów Towarowych

Po raz kolejny w formie wideokonferencji przedstawiciele Sektora Przewozów Towarowych ZZM spotkali się online by przedyskutować dalsze działania w związku z sytuacja w PKP CARGO S.A.

Omówiono  wcześniejszego spotkanie strony związkowej z pracodawcą, na którym Zarząd przedstawić miał program naprawczy dla spółki.

W związku z brakiem działań, które zapewnić miałyby stabilizację sytuacji pracowników rozpoczęto przygotowania do akcji protestacyjnej w celu zmuszenia Zarządu do podjęcia konkretnych ruchów mających przywrócić pozycję spółki na rynku.

Przedstawiciele sektora zdecydowali, że w kontakcie z pozostałymi organizacjami związkowymi forma protestu zostanie dopracowana wspólnie i przedstawiona wkrótce.