Posiedzenie Sektora PP

1 kwietnia w warszawskiej siedzibie związku przy ulicy Wojciechowskiego w Warszawie, odbyło się posiedzenia Sektora Przewozów Pasażerskich  z udziałem członków Prezydium ZZM.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania była dyskusja i głosowanie nad wyborem przedstawiciela załogi w nadchodzących wyborach do rady Nadzorczej PKP  Intercity S.A.  Po raz kolejny mandat zaufania sektora uzyskał pełniący obecnie tą funkcję Krzysztof Ciećka.

Po omówieniu sytuacji bieżącej, przygotowań do zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM i kwestii organizacyjne dotyczącego jesiennych obchodów 100 lecia związku, członkowie sektora spotkali się z dyr. Ewą Gruszką z Centralnego Zakładu PKP Intercity.