Podwyżki w PKP CARGO S.A.

Podczas piątkowego spotkania w siedzibie PKP CARGO S.A.  Zarządu porozumiał ze związkami zawodowymi podpisano porozumienie w sprawie podwyżek.

W spotkaniu wzięli przedstawiciele ZZM z prezydentem Leszkiem Miętkiem na czele.

Podwyżka wszczęta od 1 września obejmie 180 zł brutto średnio na zatrudnionego na – dla pracowników wynagradzanych według ZUZP. Dla pracowników wynagradzanych wg. Uchwały 498/2012  roku zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia miesięcznego na podstawie indywidualnego  wskaźnika pracownika  i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r. Dodatkowo tej grupie zostaną przyznane środki na podwyżkę w wysokości 145 zł brutto.

W ramach wypłaty wynagrodzenia za czerwiec 2018 r pracownikom zostanie wypłacana jednorazowa premia 250 zł brutto.

Szczegółowy podział środków na podwyżki zostanie ustalony z zakładowymi związkami,  z wzięciem pod uwagę m.in. kwestii wyrównywania dysproporcji wynagrodzeń grup zawodowych a także indywidualne osiągnięcia i efektywność.

Zarząd PKP Cargo będzie również pracował nad zbudowaniem systemu motywacyjnego aby taki system mógł obowiązywać od 2019 roku.