Nr 9/73 (Wrzesień 2010)

Fragmenty wystąpienia Prezydenta ZZM z okazji centralnych obchodów Dnia Maszynisty Kolejowego

Święto maszynistów

Iława była areną tegorocznych Centralnych Obchodów Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego. Organizowane przez ZZM święto odbyło się już po raz 15. Jak co roku, miało odpowiednią rangę.

Na pomoc powodzianom

Maszyniści-członkowie ZZM czynnie zaangażowali się w pomoc charytatywną dla mieszkańców terenów, które nawiedziła powódź. W geście zwyczajnej ludzkiej solidarności zgromadzili dary i przekazali je potrzebującym.

Z prac Rady Krajowej

Rada Krajowa poparła na posiedzeniu 8 września powołanie Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego i wspólne działania organizacji związkowych w celu realizacji postulatów petycji z 29 kwietnia 2009 r. oraz wycofania się rządu z projektu zmian umożliwiających upadłość kolejowych spółek. Rada wezwała wszystkie organizacje zakładowe do wstępowania do wspólnych zakładowych komitetów protestacyjno-strajkowych oraz masowego udziału w pikiecie, która odbędzie się w Warszawie 28 września br.

Wagon uległ strongmanom

Specjalnymi gośćmi tegorocznej Parowozjady byli rywalizujący w zawodach strongmani oraz Ryszard Bazarnik z zespołem, który koncertował na zabytkowych lokomotywach. Piknik w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce zorganizowała w dniach 28 – 29 sierpnia spółka PKP Cargo i Fundacja Era Parowozów.

Odłączniki silników trakcyjnych…

… sterowane z pulpitu maszynisty w zmodernizowanych zestawach aparatowych do lokomotyw elektrycznych ET22 i EU/EP07

Nie wyciągnęli wniosków

Po wypadku w Korzybiu liczyliśmy, że decydenci spółki Przewozy Regionalne zwrócą baczną uwagę na sprawy związane z bezpieczeństwem pracy zespołu drużyn trakcyjnych. Niestety, działania i decyzje przewoźnika podjęte po wypadku są tego zaprzeczeniem.

Rubryki stałe

Pod semaforem, Hoomor, Kącik filatelistyczny, Krzyżówka